Georg Metz

kommentator, forfatter og foredragsholder

Man kan uden at overdrive kalde Georg Metz en rutineret taler. I højsæsonen - forår og efterår - bliver det op til tre-fire foredrag om ugen. Han har en mening om mange forskellige emner og kan lide at stå overfor en forsamling.

En aften med Georg Metz kan eksempelvis starte med, at tilhørerne varmes op med veloplagt causeren over de mange sproglige underfundigheder vi dagligt konfronteres med. Han leverer et par velvalgte eksempler fra sit omfattende repertoire, og forsamlingen griner. Stemningen er forventningsfuld men afslappet. Georg Metz taler og taler, og der er ikke langt imellem tilkendegivelserne fra publikum, der morer sig. Et kvarters tid inde i monologen er han nået dertil, hvor han egentlig ville starte. Mere latter.

Georg Metz er kendt for sin skarpe tunge - et ry han har etableret gennem sit arbejde som journalist ved radioen, på tv og på dagbladet Information. Udover de skarpe pointer spiller humoren en central rolle i Metz´ foredragskunst. Her finder man både seriøsitet og underholdning. Det ene udelukker nemlig ikke det andet for den erfarne causør. Han fortæller om det, han har på hjerte - og det er ikke småting.

Georg Metz´ repertoire er mildest talt omfattende. Et af yndlingsemnerne er medierne - et område han stadig vender tilbage til og udbygger. Et andet er sproget - det talte såvel som det skrevne. Her øser han gavmildt af sin viden og erfaring med blandt andet det formidlende sprog og giver eksempler fra både medierne, litteraturen og den jødiske anekdote og myte.

Georg Metz er desuden en hyppig gæst i forskellige skolekredse, hvor han foredrager om kultur- og undervisningsforhold. Også på dette område fremtræder han som den velargumenterede "revser", og det skal ikke være nogen hemmelighed, at hans synspunkter ofte afviger fra beslutningstagernes. Det kan blandt andet skyldes, at han i modsætning til flertallet har gjort sig den ulejlighed at fastholde erindringen om sin egen skoletid.

Et andet højaktuelt emne, der optager Georg Metz, er de fremmede og indvandrerproblematikken. Hans tilgang skal ses i lyset af de meget nationalt indstillede danskeres fjendtlighed over for tilflytterne. Danskheden tager sig noget anderledes ud, når han folder sig ud om den danske sangskat. Her gennemgår han udvalgte sange og fortæller om deres historiske og folkelige sammenhæng - et emne som ligger Metz meget på sinde, og som han tidligere har behandlet i bogen "Danmarks Sang".

Endelig bør en forfatteraften med Georg Metz nævnes. Her fortæller han med udgangspunkt i sine novellesamlinger og romaner om baggrunden for bøgerne, deres historiske stof, forudsætninger for motiverne og om sine litterære inspirationskilder. Han læser desuden højt af udvalgte passager fra de ofte smerteligt humoristiske tekster.

Foredragsemner:

Kulturkampens ofre
Indfald og udfald i anledning af slagsmålet om den danske identitet

Ytringsfrihedens gradbøjninger
Pressens og mediernes tilpasningsduelighed til hver en tid, og hvorfor ytringsfriheden ikke er grænseløs.

Humor som overlevelse eller efterlad toilettet i den stand De ønsker at forefinde det...
Den jødiske anekdote, Storm P, det almindelige glade grin - og et skønsomt udvalg af andre mere finurlige dybsindigheder, uden hvilke tilværelsen var mere kaotisk. Anekdoten sætter tingene på plads og understreger den almindelige rådvildhed. Humor er også kritik, ikke mindst i en tidsalder hvor alle kommunikerer dagen lang og tror det hjælper.

Den danske sang
Om sangskatten til belysning af dansk identitet og historie. Fra folkeviserne til Benny Andersen. Eller efter aftale gennemgang af et større eller mindre udvalg af danske sange efter eventuelt aftalt overordnet emne. Foredraget holdes gerne i forbindelse med fællessang. I så fald fordres et velstemt klaver og en pianist.

Det kroniske Danmark
Hvorfor vi er som vi er. Fra nationalstat til Union. Den moderne danske stats tilblivelse efter nederlaget i englænderkrigene, statsbankerot, Grundtvigs særprægede historiesyn, det 19. århundredes nederlag - og "det moderne". Neutralitetspolitikkens undergang og det nye Europa efter 2. verdenskrig. Danmarks langvarige og ofte temperamentsfulde tilpasningsvanskeligheder til et moderne statssystems krav og tilbud efter nationalstaternes nedtoning.

Konkurrerende medier og umulige myter
Hvorfor man ikke kan stole på pressen i det moderne mediekredsløb og journalistiske miljø. Hvorfor der ikke er så meget at gøre ved det. Kritik af en samfundsindretning, der er lige så global som den er betænkelig, og som kan sammenfattes i ét ord: spindoktor. Vejen til nedbrydningen af den fjerde, den kontrollerende statsmagt, vidner om en krise af dimensioner i folkestyret, den alvorligste formentlig siden systemskiftet i 1901.

Skolen for livet eller med børnene som gidsel
Den pædagogiske udfordring i en tid, hvor smagsdommere og eksperter er sat i skammekrogen. Hvordan det kan være at politikerne altid, hvis de ikke ved hvad de ellers skal gøre, kan sætte skolen på spil og på højkant, og hvorfor pressen så beredvilligt hver gang fortæller den samme historie om skolens fallit. Men er det så vigtigt at stave perfekt?

Vi fremmede og de andre
Historier og overvejelser om dansk identitet i forhold til indvandring og udvandring i fortid og nutid. Den store forvirring i begreberne om integrering og assimilering - om indvandrere som jøder, huguenotter, muslimer og andet krapyl.

Ledelsens myter
Dem Vorherre giver embede glemmer han ikke så sjældent at give forstand, i hvert fald forstand nok til at indse at de ikke har forstand nok. Ledelsesbegrebet i litteratur og historie, samt kritik af forestillingerne i moderne management om ledelse. Ledelse er ikke målet, men midlet.

Arbejdets myter og arbejdet som vare
Den opreklamerede arbejdsomhed som den tunge arv i jøde- og kristendom. Flidens forbandelse som afbetaling på arvesynden, da Vorherre indstiftede arbejdet og døden. Ifølge Paulus skal den der ikke vil arbejde ikke have føden.

Georg Metz. Fortælleren i romaner og noveller
Forfatteraften med oplæsning og debat. Forfatterskabet omfatter romaner og novellesamlinger, hvoraf flere tager udgangspunkt i velkendte fænomener.

Havnerundfart
Københavns historie set fra vandskorpen. Rundtur i havnen. Arrangøren lejer udflugtsbåd (med tag og mikrofon). Den danske identitet spejler sig i hovedstadens havn, som igen understreger Danmark som kræmmer- og militærnation styret med hård hånd af en kongemagt, der fra Amalienborg kunne sidde og overvåge flåden. Da den gik tabt, var Danmarks dage som blomstrende handelsnation og stormagt talte. Eller rundtur i bus. Eller begge dele.

Danmark i det 20 århundrede

Ønsker du yderligere oplysninger og priser på Georg Metz er du velkommen til at ringe eller sende en mail, se vores Bookingforespørgsel, hvor du beskriver dit arrangement og vi vil vende tilbage med priser på Georg Metz

For booking af Georg Metz ring til Foredragsholdere – Foredragsportal.dk - booking tlf. 7026 0100


E-mailadresse:

Tilmeld
Frameld

Georg Metz

 Georg Metz
Info
Kontakt
Foredragsholdere – Foredragsportal.dk - booking tlf. 7026 0100
Booking Tel: 7026 0100
Email:

Georg Metz - kommentator, forfatter og foredragsholder er blot en blandt mange muligheder hos Foredragsholdere – Foredragsportal.dk - booking tlf. 7026 0100
--